Thuis in uw branche

Aansprakelijkheid en Continuïteit

Procedure

  • Publicatiedatum: 6-4-2021

Het risico van beroepsaansprakelijkheid in redelijke mate verzekeren en het op adequate wijze regelen van waarneming bij ontsteltenis, belet of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat is wat hier onder continuïteit van de beroepsuitoefening wordt verstaan.

De doelstelling van de procedure 'Aansprakelijkheid en Continuïteit' is het op juiste wijze verzekeren van beroepsaansprakelijkheid, rekening houdend met aard en omvang van uw organisatie, en het op juiste wijze regelen van waarneming, zowel intern als extern.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren