Thuis in uw branche
Uw handboeken online beheren?

Handboek Kwaliteit

5 varianten van Handboek Kwaliteit gereed

  • Publicatiedatum: 12-2-2020

SRA Bureau Vaktechniek onderscheidt 5 varianten van het Handboek Kwaliteit.

  • De eerste variant is van toepassing op kantoren met een Wta-vergunning voor niet-oob-opdrachten, die naast deze wettelijke controleopdrachten ook NVKS-opdrachten uitvoeren. 
  • De tweede variant is van toepassing op kantoren met NVKS-opdrachten, die vrijwillige controleopdrachten uitvoeren en waarop het verlicht regime niet van toepassing is.
  • De derde variant is van toepassing op kantoren met NVKS-opdrachten, die geen vrijwillige controleopdrachten uitvoeren en waarop het verlicht regime niet van toepassing is.
  • De vierde variant is van toepassing op kantoren met NVKS-opdrachten, maar geen assuranceopdrachten en waarop het verlicht regime niet van toepassing is.
  • De vijfde variant is van toepassing op kantoren met NVKS-opdrachten, waarop het verlicht regime overeenkomstig artikel 27 lid 2 NVKS van toepassing is.

Naar aanleiding van wijzigingen VGBA en ViO is in het SRA Handboek Kwaliteit in februari 2020 een kleine aanpassing doorgevoerd:

Hoofdstuk 4.2.1 Aandachtspunten bij opdrachtaanvaarding 
De 3e bullet ‘uitkomsten van het (eventueel gevoerde) collegiaal overleg’ is gewijzigd in: ‘uitkomsten van het (op basis van artikel 15a VGBA verplichte) collegiaal overleg’. Daarbij is de voetnoot met verwijzing naar de SRA-praktijkhandreiking Verzoek inlichtingen komen te vervallen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren