Thuis in uw branche

Veranderingen in de vermogensrendementsheffing van box 3

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 20-10-2016

Als onderdeel van het Belastingplan 2016 is vorig jaar ook een herziening van box 3 per 1 januari 2017 aangenomen. Door deze aanpassing sluit het forfaitaire rendement naar het oordeel van de wetgever beter aan bij de daadwerkelijk te behalen rendementen van belastingplichtigen.

Wij besteden aandacht aan deze aanstaande wijzigingen. Volledigheidshalve vermelden wij dat in het Belastingplan 2017 of een van de daarmee samenhangende wetsvoorstellen geen wijzigingsvoorstellen voor deze systematiek zijn opgenomen. Wel is een zogenoemde voortgangsrapportage gepubliceerd met enkele alternatieven voor de box 3-heffing. Voorlopig komt invoering van één van die alternatieven nog niet aan de orde.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren