Thuis in uw branche

Nieuwe documentatieverplichtingen voor multinationale groepen

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 30-5-2016

In het Belastingplan 2016 is een documentatieverplichting opgenomen voor belastingplichtigen die behoren tot een internationale groep met een groepsomzet van meer dan € 750 miljoen over het voorgaande jaar.

Deze praktijkhandreiking geeft de hoofdlijnen daarvan weer. Gezien de omzetgrens, is deze documentatieverplichting slechts in een beperkt aantal gevallen relevant. Indien u evenwel een jaarrekening samenstelt of controleert van een Nederlands onderdeel van een dergelijke groep, zijn deze verplichtingen wel van belang.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren