Thuis in uw branche

Horizontaal toezicht: de stand van zaken

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 14-6-2016

Deze praktijkhandreiking gaat in op de achtergronden, ontwikkelingen en kwaliteitsaspecten rond horizontaal toezicht (HT). Daarbij staat de positie van het mkb en de rol van de fiscaal dienstverlener centraal.

Uitgangspunt zijn de HT-convenanten van de (fiscaal) dienstverleners in het algemeen en die van SRA in het bijzonder. Met het verschijnen van de update in februari 2016 van de Leidraad horizontaal toezicht fiscaal dienstverlener hebben we ook deze praktijkhandreiking aan een update onderworpen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren