Thuis in uw branche

Het UBO-register

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 22-9-2020

Op 27 september 2020 is de wet tot invoering van een UBO register in werking getreden. Het is van belang dat deze wet zowel ziet op de verplichting voor in Nederland opgerichte rechtspersonen hun UBO te identificeren en daarvan opgaaf te doen in het Handelsregister, als de verplichting voor adviseurs uit hoofde van de Wwft de UBO van hun klanten vast te stellen.

Belangrijk verschil is dat de verplichting uit hoofde van de Wwft ook geldt voor buiten Nederland opgerichte rechtspersonen.

In deze praktijkhandreiking besteden wij allereerst kort aandacht aan de achtergrond van het UBO-register. Vervolgens gaan wij in op de volgende vragen:

  • Wie kwalificeren als uiteindelijk begunstigde?
  • Van welke entiteiten worden de uiteindelijk begunstigden geregistreerd?
  • Welke privacywaarborgen worden ingebouwd en wie krijgt er toegang tot het UBO-register?
  • Wie moet informatie aan het register aanleveren?
  • Wie beheerst het register?
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren