Thuis in uw branche

Dga, loonbelasting, werknemersverzekeringen

Praktijkhandreiking (Update)

  • Publicatiedatum: 16-2-2017

Deze Praktijkhandreiking gaat onder meer in op de aspecten loonbelasting, werknemersverzekeringen, doorbetaaldloonregeling en het pensioen van de dga.

Deze update is behoorlijk gewijzigd ten opzichte van de vorige editie. In hoofdstuk 3 is de nadruk komen te liggen op de thans geldende regeling aanwijzing dga. De oude regeling wordt niet meer afzonderlijk behandeld. In die context zijn ook andere paragrafen herschreven en meer op de nu geldende regeling toegespitst. Naast een verdere actualisatie aan de hand van de jurisprudentie is een paragraaf over de dienstbetrekking in de werkmaatschappij bij een holdingconstructie (paragraaf 3.6) en een paragraaf over de verzekeringsplicht van de partner/echtgenoot van de dga (paragraaf 3.9) toegevoegd.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren