Thuis in uw branche

SRA lanceert werkkostenscan voor werkgevers

Maak werk van de werkkostenregeling!

  • Publicatiedatum: 10-12-2012

Vandaag lanceert SRA de werkkostenscan voor ondernemers, een online scan waarmee de werkgever in een paar minuten ziet wat de werkkostenregeling (WKR) voor zijn bedrijf voor gevolgen heeft. De scan leidt tot een advies met aandachtspunten voor de ondernemer met en zonder bv, en is onderdeel van een complete toolkit werkkostenregeling waarmee SRA zowel adviseurs als ondernemers ondersteunt.

Op dit moment kunnen ondernemers nog kiezen welke fiscale regeling voor vergoedingen en verstrekkingen zij hanteren: het oude regime of de werkkostenregeling (WKR) die vanaf 2014 voor iedereen verplicht wordt. In het kort betekent de werkkostenregeling dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel belast zijn. Er is een aantal vrijstellingen en sommige verstrekkingen worden op nihil gewaardeerd. Het restant van de vergoedingen en verstrekkingen is belast als het hoger is dan een bepaald percentage van het totale loon binnen uw onderneming (de vrije ruimte). Dit percentage wordt vanaf 2013 vastgesteld op 1,5%.

Uit het door Panteia opgestelde rapport ‘Evaluatie Werkkostenregeling’ blijkt dat bijna 1 op de 5 ondernemers de WKR nog niet heeft ingevoerd omdat zij wachten op initiatief van de accountant. Uit recent onderzoek onder de SRA-leden blijkt dat 24% van de respondenten aangeeft dat op dit moment nog geen enkele klant is overgestapt op de WKR. De benodigde aanpassingen om over te stappen op de verplichte WKR per 2014, worden door werkgevers onderschat. Tijd dus voor actie! De vandaag gelanceerde werkkostenscan wil ondernemers informeren en tot actie bewegen.

Aan de slag met de werkkostenregeling (informatie voor de ondernemer)

Om de ondernemer – na het doen van de scan – verdiepingsinformatie aan te bieden heeft SRA de volgende middelen voor de kantoren ontwikkeld:

  • Advieswijzer Werkkostenregeling (zojuist verschenen) 
  • Pocket Fiscale Beloning 2013 (28 januari) 
  • Cliëntenbijeenkomst/ power point-presentatie voor het SRA-kantoor 
  • Nieuwsbrief Lonen (4 januari)

Aan de slag met de werkkostenregeling (informatie voor de adviseur)

Om de adviseur te ondersteunen heeft SRA een quickscan werkkostenregeling ontwikkeld. Met deze quickscan in Excel-formaat kan de SRA-adviseur een eerste inventarisatie maken van de vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever. De uitkomsten van de quickscan biedt de adviseur een overzicht van de indeling van verschillende vergoedingen en verstrekkingen onder de werkkostenregeling. Daarnaast geven de uitkomsten van de quickscan inzicht in onder- of overschrijding van de vrije ruimte. Om de adviseur inzicht te geven in de wijze waarop de WKR moet worden toegepast, stelt SRA de Praktijkhandreiking Werkkostenregeling beschikbaar.

SRA-Educatie biedt diverse opleidingen aan op het gebied van de werkkostenregeling.

  • SRA-E-Learning Werkkostenregeling 
  • Vanuit de jaarrekening concreet uitvoering geven aan de WKR (15 of 24 januari a.s).
  • Hoe maakt u de financiële en salarisadministratie WKR-proof? (15 januari a.s.).
  • Optimaal belonen met de nieuwe werkkostenregeling (3 april en 10 september 2013)

Voor meer informatie over de complete toolkit werkkostenregeling kijkt u op www.sra.nl. Wilt u een banner voor uw eigen site aanvragen? Neemt u dan contact op met marketing@sra.nl

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren