Thuis in uw branche

SRA zoekt standvastige regiocoördinator

  • Publicatiedatum: 6-7-2020
Overleg

De SRA-Reviewcommissie is op zoek naar een regiocoördinator voor de regio’s Noord, West en Midden-Nederland. Bent u op het niveau van vennoten verbonden geweest aan een SRA-kantoor en vervult u op dit moment geen beleidsbepalende of tekeningsbevoegde rol meer bij een SRA-kantoor? Dan komen we graag met u in contact!

Het SRA-reviewsysteem is door de Raad voor Toezicht van de NBA geaccrediteerd. Tevens heeft SRA een toezichtconvenant met de AFM. Een regiocoördinator is geheel onafhankelijk ten opzichte van SRA en de SRA-kantoren.

In de functie van regiocoördinator bent u lid van de onafhankelijke Reviewcommissie van SRA. U bent verantwoordelijk voor de periodieke toetsing en bewaking van de kwaliteitseisen die SRA aan de leden stelt.

Het toetsen door de Reviewcommissie is streng en rechtvaardig. Kern van de toetsing is of de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd. Daarnaast staat het toetsen ook in het teken van het borgen van kwaliteit en het coachen van onze kantoren.

Wat brengt u mee?

Een regiocoördinator oefent zijn taken uit onder eigen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat u zelfstandig werkt. Daarbij is het van belang dat u beschikt over een uitgebreide kennis van wet- en regelgeving. U straalt gezag en autoriteit uit waarbij de communicatie richting het kantoor coachend en opbouwend van aard is. Het inplannen en uitvoeren van uw eigen reviews en het afhandelen van lopende zaken gaat u gemakkelijk af.

Waar beschikt u over?

  • U staat ingeschreven als Accountant-Administratieconsulent of Registeraccountant en u bent aangesloten bij de publiekrechtelijke beroepsorganisatie NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants)
  • U bent op vennoten-niveau verbonden geweest aan een (oud-)lid van SRA
  • U hebt in ieder geval ruime actuele ervaring met zowel assurance- als non-assuranceopdrachten
  • U beschikt over voldoende vaktechnische kennis (bij voorkeur aantoonbare ervaring in bijvoorbeeld een vaktechnische werkgroep van een kantoor)

Belangrijk om te weten:

  • Regiocoördinatoren kunnen niet optreden als OKB-er, compliance officer of intern reviewer bij een SRA-kantoor. Zij mogen ook geen adviezen geven over het kwaliteitssysteem van een SRA-kantoor, anders dan in de rol van reviewer namens SRA. Evenmin kunnen zij anderszins een rol vervullen bij toetsingswerkzaamheden of werkzaamheden betreffende het kwaliteitssysteem bij een SRA-kantoor.
  • Alle overige werkzaamheden die regiocoördinatoren buiten de reviews om verrichten voor een SRA-kantoor, worden gemeld in de vergadering van de reviewcommissie en beoordeeld op toelaatbaarheid.
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een passend tarief.

Wie zijn wij?

De Reviewcommissie bestaat momenteel uit een voorzitter en een vijftal regiocoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de reviews binnen hun regio. Deze regiocoördinatoren zijn oud-vennoten van SRA-kantoren en kunnen bogen op een jarenlange praktijkervaring.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Herinckx-Meijer (projectmanager Beleid & Kwaliteit) via mmeijer@sra.nl of Willem van Wijngaarden (voorzitter Reviewcommissie) via SRA op 030 656 60 60.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren