Thuis in uw branche

Fiscale review

De ruim 1300 fiscalisten die bij de 370 SRA-kantoren werken, hebben, net zoals de accountants, recht op ondersteuning door SRA om zo de kwaliteit en efficiency van hun werkzaamheden te verhogen.

De belangrijkste reden voor de fiscale review is dat het SRA-keurmerk de totale dienstverlening van het SRA-kantoor bestrijkt. De kwaliteit van het SRA-keurmerk wordt door de fiscale review ook op fiscaal terrein gewaarborgd. Dit biedt de kantoren de mogelijkheid om hun fiscale praktijk, indien nodig, te verbeteren.


Investering in fiscale dienstverlening

Er is door SRA fors geïnvesteerd in fiscale informatie op de website, in fiscale kringen, in de fiscale helpdesk, in fiscale paragrafen in het SRA-Kwaliteitshandboek en belangenbehartiging op fiscaal terrein. Die reviews worden uitgevoerd door de Reviewcommissie in samenwerking met de leden van de Fiscale Commissie.


Wat betekent dit?

De fiscale review is een review van werkprocessen en niet een review op inhoud. De centrale vraag is of de aangifte aanvaardbaar is. De fiscale review moet dus een oordeel afgeven over de kwaliteit van de processen. Het gaat hierbij om de vaste patronen in de werkprocessen (IB en Vpb), een soort ISO-certificering. Dit mag in geen geval leiden tot een verzwaring van nieuwe normen en/of regelgeving.

Er zullen dus geen extra eisen worden geformuleerd. Kortom: het gaat niet om het zoeken naar fouten. Het is een collegiale review door ervaren SRA-vertegenwoordigers uit de praktijk. De reviewkosten worden terugverdiend doordat de Reviewcommissie aangeeft hoe werkprocessen in de organisatie kunnen worden verbeterd.


Hoe verder?

De fiscale review wordt meegenomen in de reguliere review. De fiscale review maakt ook onderdeel uit van de risico-analyse. Tijdens de inventarisatiegesprekken proberen de reviewers aan de hand van acht kernvragen (zie onder) de risico's op fiscale zaken in beeld te krijgen. De uitkomsten geven mogelijk aanleiding tot nader onderzoek. Heeft u vragen, neem dan contact op met review@sra.nl


De acht kernvragen van de fiscale review

1. Is er sprake van een algemene fiscale praktijk die zich richt op alle belastingsoorten of zijn er specialisaties?
2. Is een fiscaal handboek kwaliteit aanwezig?
Is er een beschrijving van de interne organisatie en van de interne beheersingsmaatregelen, waaronder begrepen procedures en richtlijnen?
3. Liggen in het handboek of elders bevoegdheden van fiscaal medewerkers vast?
4.

Liggen in het handboek of elders modellen voor dossiers/bezwaarschriften e.a. vast? 
Wordt er een standaard dossierindeling gehanteerd?
5.

Is er een systeem van self assessment voor de fiscale dossiers c.q. opdrachten?
Wanneer zijn de laatste interne reviews uitgevoerd?
6.

Is een fiscalist betrokken bij accountantsdossiers als het gaat om werkzaamheden bij de aangiften OB, Lb en, Vpb?
Kijkt de fiscalist mee naar de fiscale positie in de jaarrekening, bijvoorbeeld voordat deze definitief wordt? Wat is de rol van de fiscalist bij het doen van aangiften?
7. Is er een vastlegging van (intern) fiscaal vaktechnisch overleg?
8. Wordt voor complexe zaken een (externe) deskundige ingeschakeld dan wel geconsulteerd?

Vragenlijst review fiscale dossiers

De SRA-commissie Kwaliteit Fiscaal heeft een vragenlijst ontworpen voor de interne review van uw fiscale dossiers. Wij geven u twee manieren om deze fiscale review te beoordelen. Beide methoden vindt u in het Excelbestand. U kunt het document hieronder - na de ledeninlog - downloaden.

Deze standaardvragenlijst vindt u in Tabblad 1 van het Excelbestand. U vinkt per vraag aan of u wel of niet voldoet. Aan de hand van het eindresultaat kunt u een beoordeling geven van het specifieke dossier te weten goed, voldoende, matig of slecht.
 
Tabblad 2 werkt door het ingeven van punten in de kolommen JA, NEE of NVT. In de kolom MAX ziet u het maximaal aantal punten dat men kan behalen en in de kolom PTN wordt automatisch aangegeven wat deze review geeft. Als u JA ingeeft krijgt u automatisch het MAX aantal punten. Bij nee scoort men een 0 evenals bij NVT. Bij NVT gaat de kolom MAX ook op 0 zodat de vraag niet meetelt in de score (de score is immers gebaseerd op het aantal behaalde punten in relatie tot het maximaal te behalen punten).
 
NB. Het is mogelijk om eventueel de kolom PTN ook te overschrijven met een getal. Dan is de automatische functie er wel op die regel direct uit. Beter is dan om de kolom MAX aanpassen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren