Thuis in uw branche

Review

Unieke collegiale toetsing

Alle SRA-leden en potentiële leden worden onder de verantwoordelijkheid van de reviewcommissie getoetst. Het SRA-reviewsysteem is door de Raad voor toezicht van de NBA geaccrediteerd.

Tevens heeft SRA met AFM een convenant afgesloten, waardoor de reviewcommissie ook de naleving van de Wta mag toetsen. Dit betekent voor onze leden dat zij voor de diverse toetsingen te maken hebben met een 'loket'. Bij de toetsingen wordt ook de nodige aandacht besteed aan eventuele vrijwillige controles. Het beoordelen van de vrijwillige controles krijgt de komende tijd stevig de aandacht van de reviewcommissie. Deze controles worden volgens hetzelfde stramien als de wettelijke controles beoordeeld.

De reviewcommissie bestaat, behalve uit de voorzitter en het reviewsecretariaat, uit 5 regiocoördinatoren. De regiocoördinatoren toetsen samen met één van de 20 medereviewers en zijn eindverantwoordelijk voor de toetsingen in hun regio. Het zijn ervaren toetsers die 'streng doch rechtvaardig' toetsen. Daarbij wordt het coachende aspect, dat bij onze vereniging past, niet uit het oog verloren.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren