Thuis in uw branche

Handboek Samenstellingspraktijk

Editie 2019

Dit Handboek Samenstellingspraktijk kan voor SRA-leden bij het uitvoeren van samenstellingsopdrachten het raamwerk vormen voor het uitwerken of fijn slijpen van de reeds gehanteerde kantoorvisie en het hierbij te hanteren kwaliteitsbeleid.

Omschrijving

Handboek Samenstellingspraktijk 2019

In dit handboek (editie 2019) is ook de visie van SRA inzake het toe te passen integrale kwaliteitsbeleid opgenomen, waarbij aspecten als vaktechniek (compliant zijn aan wet- en regelgeving, kennis en handelingen die daarvoor nodig zijn), organisatie, gedragen cultuur centraal staan. Er wordt zowel vanuit het oogpunt van het kantoor als van de individuele accountant nader ingegaan op de bij deze opdrachten van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Prijs SRA-leden : gratis
Verschijning: per direct
Bestel dit product
Om dit product te kunnen bestellen moet u ingelogd zijn.   Registreer of Log in.

Inhoud

Bij het schrijven van dit Handboek Samenstellingspraktijk houdt Bureau Vaktechniek SRA rekening met actuele ontwikkelingen en ervaringen uit de dagelijkse mkb-praktijk. Daarom zijn nieuwe uitspraken van de Accountantskamer in Zwolle en bevindingen uit SRA-reviews met betrekking tot het samenstellen van jaarrekeningen opgenomen. Daarnaast is er ruim aandacht voor aan SRA-Bureau Vaktechniek gestelde vragen en verstrekte antwoorden. Op deze wijze geeft dit handboek inzicht in praktijksituaties en biedt het guidance bij het uitvoeren van 4410-opdrachten.

Prijs

Gratis zo lang de voorraad strekt (naar iedere accountantsvennoot is een exemplaar toegezonden).

Specificaties

Handboek op A5-formaat

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren