Thuis in uw branche
Bekijk alle animatiesLees alle blogs

Op zoek naar de excellente, communicatief ingestelde ICT-accountant

Het veranderende personeelsbestand

  • Publicatiedatum: 2-11-2017

U en uw klant vragen een uitmuntende kwaliteit; die kwaliteit moet worden geleverd door uw medewerkers. Door onder meer versnelde uittreding van het 'oude type' accountant die zijn heil zoekt in andere bedrijfstakken zoals het bedrijfsleven en de overheid én het ontbreken van voldoende nieuwe accountants met het juiste profiel, is een krapte op de arbeidsmarkt ontstaan en neemt het tekort aan gekwalificeerde medewerkers alleen maar toe.

De nieuwe tijd en het veranderende beroep vragen om nieuwe en verscheidene typen medewerkers. Deze dienen vanzelfsprekend te beschikken over hoogwaardige vaktechnische kennis en kwaliteiten als solide basis. Maar u zoekt ook mensen die ICT echt in de vingers hebben en personeel dat over excellente sociale vaardigheden beschikt.

Veranderingen

Maar niet alleen veranderen de vereiste vaardigheden, ook de personeelssamenstelling en de organisatiecultuur veranderen. Toenemende diversiteit, denk aan feminisering en multiculturaliteit, is een duidelijk waarneembare trend. De nieuwe generatie werknemers heeft bovendien een duidelijk andere attitude ten opzichte van de verhouding werk-privé en de vraag of deze twee domeinen altijd strikt gescheiden moeten zijn. De behoefte aan persoonlijke ontwikkeling is ook bij jonge werknemers volop aanwezig, maar deze vertaalt zich lang niet altijd meer in de ambitie om vennoot te worden. Zij zijn opgegroeid met internet en smartphone. Ze zijn beter in staat om grote hoeveelheden informatie te verwerken, misschien wel juist vanwege de eigenschap van een beperkte aandachtsboog en het sterker ontwikkelde vermogen tot multitasking.

Lees verder onder de video

Belangrijker dan het hebben van kennis, is de snelheid en effectiviteit waarmee de nieuwe generatie zich toegang weet te verschaffen tot de juiste informatiebronnen en de wijze waarop deze met de verworven kennis omgaat. Zij zijn gewend om informatie te delen binnen netwerken en samenwerkingsverbanden. Multidisciplinair werken is steeds meer gemeengoed. Ook flexibilisering in de zin van tijd- en plaatsonafhankelijk werken zal alleen nog maar verder toenemen.

Flexibele krachten

De oplossing van uw personeelsbehoefte ligt voor een deel in flexibele krachten, die zich als specialist en zzp'er aanbieden. Zij zijn nogal eens op zoek naar parttime dienstverbanden of tijdelijke contracten. Een lastig concept omdat u ook mensen nodig heeft die een langdurige persoonlijke relatie met uw klanten opbouwen en onderhouden. Bovendien betaalt u vaak de hoofdprijs, terwijl u ook wilt blijven investeren in het behoud van uw high potentials en ervaren krachten in vast dienstverband.

Maar de werkelijke strijd om het vinden én het behoud van gekwalificeerd personeel vindt plaats tussen u, andere accountantskantoren en ander werkgevers. Het blijkt lastig hier niet in mee te worden gezogen. Van belang is om uw achterdeur zoveel mogelijk dicht te houden. En denk niet dat u uw mensen alleen met meer salaris vasthoudt, de nieuwe generatie vindt goede secundaire arbeidsvoorwaarden minstens zo belangrijk. Evenals een goede werksfeer en de juiste balans tussen werk en privé. Of hen actief betrekken bij of zelfs het voortouw geven aan duurzame innovatietrajecten. Een strategisch en passend HR-beleid is daarom onontbeerlijk.

Discussieer mee

Heeft uw kantoor het HR-beleid zo ingericht dat u de juiste mensen aantrekt en vasthoudt? Discussieer met ons mee over het kantoor van de toekomst via LinkedIn.


Lees alle blogs

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren