Thuis in uw branche
Bekijk alle animatiesLees alle blogs

Duizendpoot met oog voor harde en softe skills

Modern leiderschap

  • Publicatiedatum: 9-11-2017

Mede onder invloed van de striktere regelgeving heeft de voorzichtig ingezette trend van het overdragen van de kantoorleiding aan niet-accountants of -fiscalisten niet echt doorgezet. Kwaliteit is weer het leidende principe en daar is vakkennis voor nodig in de top van uw organisatie.

De vraag of er daarmee voldoende ondernemerschap in uw kantoorleiding zit is uiteraard nog wel zeer actueel. Heeft u zelf de stap gezet om voor uzelf te beginnen, dan heeft u een persoonlijke drive om te ondernemen. Maar neemt een volgende generatie professionals het stokje over of groeit uw organisatie en dus ook het aantal leidinggevenden, dan is dit niet vanzelfsprekend meer. Dan moet u zorgen voor de juiste mix van vakinhoudelijke expertise, leidinggevende kwaliteiten en ondernemerszin.

Rol als leider

Van modern leiderschap wordt veel verwacht. Inspireren en uitdagen, maar ook controleren en sturen op resultaten. Uw rol als leider is betekenis geven aan ambities van uw organisatie én medewerkers. Het vraagt van u een regelmatige oriëntatie op de toekomst. Dat moet u organiseren, want de neiging om vooral met gisteren en/of vandaag bezig te zijn is heel natuurlijk. Dit bepaalt eigenlijk het verschil tussen managers en leiders.

Lees verder onder de video

Co-creatie, dienen en delen van eigenaarschap zijn bepalende succesfactoren. De paradox is dat u alleen kunt sturen door ruimte geven aan uw mensen. Ruimte om zich te ontwikkelen, ruimte voor het bedenken en uitrollen van nieuwe producten en diensten en ruimte voor feedback: over zichzelf, het team maar ook over u en uw organisatie. En de nieuwe generatie werknemers wil die ruimte. Thuiswerken is steeds meer gangbaar, werken buiten kantoortijden is daarbij steeds minder een issue. Zij streven naar een goede balans tussen werk en privé.

Aansturing van uw medewerkers is steeds meer gericht op het leveren van de juiste kwaliteit, het optimaliseren van processen en het tijdig opleveren van de complete output. Ook softe criteria als klanttevredenheid, proactiviteit, toegevoegde waarde en loyaliteit zijn voor uw kantoor essentieel. Hierop aansturen doet u eerder coachend dan directief. En dit geldt voor uw personeel in de hele organisatie, van telefoniste tot teamleider. In de organisatie verschuift de focus van competentiemanagement naar talentmanagement. Verandering in de accountantsbedrijfscultuur zoals de deuren openzetten en transparant werken, spelen hierbij op de achtergrond een belangrijke rol.

Duurzaam succes

Een sleutel voor duurzaam succes is mede gelegen in maatschappelijke betrokkenheid van u als accountant én ondernemer. Heeft u oog voor wat er in de maatschappij gebeurt en een luisterend oor voor de zorgen van ondernemers, dan beschikt u over een betrouwbare antenne die u helpt de signalen tijdig op te pikken en ook in de toekomst relevant en waardevol te blijven.

Maatschappelijke betrokkenheid leidt bijna onvermijdelijk ook tot morele vraagstukken waar u als leider betekenisvolle antwoorden op moeten formuleren. Het gaat niet alleen meer om de vraag of de organisatie succesvol is, maar ook om morele vragen als "Deugt de manier waarop we de resultaten realiseren?" en "Deugt het wat we doen?"

Van u wordt dus verwacht dat u voor uzelf en uw bedrijf een goede balans vindt in kennis van en ervaring met commercie, creatie, maatschappij en vaktechniek. Daarbij heeft u feeling met uw personeel en vindt u de juiste balans tussen ruimte geven en de teugels aanhalen. En vergeet niet: als kantoorleiding heeft ú de voortrekkersrol. U bent voor uw personeel en uw bedrijf de cultuurmaker én cultuurdrager.

Discussieer mee

Over welke vaardigheden beschikt u van nature en welke niet? Discussieer met ons mee over het kantoor van de toekomst via LinkedIn.


Lees alle blogs

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren