Thuis in uw branche

Suggesties

Verplicht PE-onderwerp 2021: Continuïteit

SRA heeft voor uw gemak een cursus ontwikkeld, waarin wij ingaan op de kernvragen waarom het draait bij Continuïteit: hoe werkt het verslaggevingstechnisch én hoe beoordeelt u de toekomstverwachting van uw klant? Deze cursus Continuïteit in de samenstel- en adviespraktijk, is in samenwerking met SRA Bureau Vaktechniek speciaal voor het verplichte thema ontwikkeld.

Wilt u andere leerdoelen om te voldoen aan het verplichte thema? Hieronder treft u een aantal suggesties aan voor de invulling (klik op de link voor de cursus die hierbij aansluit en die u op kunt nemen in uw PE-portfolio):

1. Verslaggeving en (dis)continuïteit, waaronder de gevolgen voor de waardering van activa en passiva en voor de samenstellingsopdracht

2. Wijzigingen in faillissementswetgeving, waaronder Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en de Time-out-arrangement (TOA)

3. De gevolgen van discontinuïteit voor een bedrijf: wat betekent discontinuïteit voor een bedrijf, welke stappen worden doorlopen

4. Het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen

5. Vroegtijdig signaleren van bedrijfsontwikkelingen; hoe doe je dat, waar ga je heen, wie kan helpen?

6. Discontinuïteit en fiscale (on)mogelijkheden

7. Nieuwe financieringsvormen. Zorg ervoor dat de beperking van financiering niet zal zorgen voor discontinuïteit

8. Niet-integer gedrag in tijden van crises/discontinuïteit

9. De dynamiek binnen het familiebedrijf

10. Data-analyse en het herkennen van signalen

11. Het voeren van een gesprek over moeilijke situaties, waaronder continuïteit, gaat over meer dan alleen inhoud. In een dergelijk gesprek is ook het herkennen van niet inhoudelijke signalen en daarmee omgaan belangrijk

12. Scenarioplanning

13. Continuïteitsrisico’s door regelgeving en advisering over duurzaamheid

Bovenstaande onderwerpen zijn voorbeelden. Het kan ook zijn dat u andere onderwerpen uitkiest die voor u passend zijn als invulling van het verplichte thema. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de cursus Cyberrisico’s herkennen, ook een groot gevaar voor de continuïteit. U beoordeelt dus zelf hoe het thema continuïteit past binnen uw eigen ontwikkeling.

Meer informatie?

Heeft u vragen over uw eigen invulling of situatie, neem dan contact met ons op. Kantoren die de verplichte cursus(sen) incompany willen volgen, kunnen een offerte aanvragen via incompany@sra.nl. Een incompanycursus is al interessant vanaf 6 deelnemers. 

Marjolein van der Poel

Marjolein van der Poel
Projectmanager
E mvdpoel@sra.nl
T 030 656 60 60

Marjon Groten

Marjon Groten
Manager Incompany trainingen
E mgroten@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren