Thuis in uw branche

Verplicht PE-onderwerp 2021: Continuïteit

Continuiteit

In 2021 is door de NBA voor alle accountants (m.u.v. de overheidsaccountants) het onderwerp Continuïteit verplicht gesteld. Continuïteit vormt een maatschappelijk actueel en toekomstbestendig thema dat voor bijna alle accountants relevant is.

Controlepraktijk

Voor de openbaar accountant die in 2021 werkzaamheden verricht ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controle van de jaarrekening, wordt door de NBA een verplicht curriculum ontwikkeld. De relevante controlestandaarden vormen de basis. Voor controlerend accountants betekent dit dat zij invulling geven aan het verplichte onderwerp door het volgen van een geaccrediteerde cursus van 4 uur.

De NBA publiceert in april het curriculum voor de controlerend accountants. SRA zorgt ervoor dat er zo snel mogelijk een geaccrediteerde cursus voor u beschikbaar is.

Samenstelpraktijk

SuggestiesDe accountant werkzaam in de samenstel en adviespraktijk is de vertrouwenspersoon van de onderneming en ondernemer. Bij alle werkzaamheden moet aandacht worden gegeven aan continuïteit. Er ligt voor de samenstel- en adviespraktijk echter weinig relevante regelgeving ten grondslag aan het thema Continuïteit. Voor deze accountants geldt dan ook de verplichting om in hun PE-portfolio 2021 voor minimaal 4 uur aandacht te besteden aan het ‘PE-thema’ Continuïteit.

Suggesties

Hieronder treft u een aantal suggesties aan voor de invulling van dit thema (klik op de link voor de cursus die hierbij aansluit en die u op kunt nemen in uw PE-portfolio):

1. Verslaggeving en (dis)continuïteit, waaronder de gevolgen voor de waardering van activa en passiva en voor de samenstellingsopdracht

2. Wijzigingen in faillissementswetgeving, waaronder Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en de Time-out-arrangement (TOA)

3. De gevolgen van discontinuïteit voor een bedrijf: wat betekent discontinuïteit voor een bedrijf, welke stappen worden doorlopen

4. Steunmaatregelen: welke zijn er en welke voorwaarden gelden er?

5. Het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen

6. Vroegtijdig signaleren van bedrijfsontwikkelingen; hoe doe je dat, waar ga je heen, wie kan helpen?

7. Discontinuïteit en fiscale (on)mogelijkheden

8. Nieuwe financieringsvormen. Zorg ervoor dat de beperking van financiering niet zal zorgen voor discontinuïteit

9. Niet-integer gedrag in tijden van crises/discontinuïteit

10. De dynamiek binnen het familiebedrijf

11. Data-analyse en het herkennen van signalen

12. Het voeren van een gesprek over moeilijke situaties, waaronder continuïteit, gaat over meer dan alleen inhoud. In een dergelijk gesprek is ook het herkennen van niet inhoudelijke signalen en daarmee omgaan belangrijk

13. Scenarioplanning

14. Continuïteitsrisico’s door regelgeving en advisering over duurzaamheid

Bovenstaande onderwerpen zijn voorbeelden. Het kan ook zijn dat u andere onderwerpen uitkiest die voor u passend zijn als invulling van het verplichte thema. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de cursus Cyberrisico’s herkennen, ook een groot gevaar voor de continuïteit. U beoordeelt dus zelf hoe het thema continuïteit past binnen uw eigen ontwikkeling, wat u daarmee wilt bereiken en met welke leeractiviteit u daar invulling aan geeft. Van belang is dat u goed beoordeelt hoe de onderwerpen passen binnen uw eigen ontwikkeling en wat u daarmee wilt bereiken. De invulling van het type activiteit is hierbij vormvrij. U mag hiervoor dus een cursus volgen, maar u kunt ook met één van de andere leeractiviteiten invulling geven aan het thema. Heeft u vragen over de inpassing van het verplichte thema binnen uw PE-portfolio, neem dan even contact met ons op.

SRA ontwikkelt naast bovenstaande voorbeelden (en gerelateerde cursussen) nog extra cursussen, zodat samenstelaccountants op een praktische en goede manier invulling kunnen geven aan dit verplichte thema. Daarnaast kijkt SRA ook naar andere vormen om invulling te geven aan het verplichte PE-thema.

Gemengde praktijk

Bent u werkzaam in de gemengde praktijk? Dan volgt u óf de verplichte cursus óf het verplichte thema. Daarbij ligt het voor de hand om te kiezen voor de verplichte cursus. Ook als u in de loop van het jaar van functie verandert, volstaat het als u het verplichte onderwerp volgt conform een van uw functies.

Wat is voor u nu al belangrijk?

Online PE-toolVoor controlerend accountants geldt dat u in onze PE-tool dit gemakkelijk terugvindt in de eerste stappen van uw leerplan. Bij 'werkzaamheden' vindt u bovenaan 'Door NBA verplicht gestelde PE'. Als u dit aanvinkt, komt de verplichte PE automatisch in uw leerplan te staan.

Accountants die (nog) niet met onze PE-tool werken, kunnen bij hun leerdoelen onderstaande tekst opnemen: "De leerdoelen voor de verplichte PE in de controlepraktijk worden nog door de NBA vastgesteld." Wanneer de verplichte leerdoelen en thema’s bekend gemaakt zijn door de NBA kunt u de leerdoelen aanvullen in uw PE-portfolio.

Voor samenstelaccountants geldt dat u zelf invulling kunt geven aan het thema Continuïteit. De leerdoelen kunt u zelf in de toelichting relateren aan het verplichte PE-thema.

Meer informatie?

Via onze site en onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Kantoren die de verplichte cursus(sen) incompany willen volgen, kunnen alvast hun interesse kenbaar maken via incompany@sra.nl. Wij houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen. Een incompanycursus is al interessant vanaf 6 deelnemers.

Vragen?

Neem contact op met:

Marjolein van der Poel

Marjolein van der Poel
Projectmanager
E mvdpoel@sra.nl
T 030 656 60 60

Marjon Groten

Marjon Groten
Manager Incompany trainingen
E mgroten@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren