Thuis in uw branche

IT-auditkring 2021

Platform voor kennisoverdracht en kennisuitwisseling

Ook in 2021 organiseert SRA een IT-auditkring, bedoeld voor IT-auditors en accountants met een professionele belangstelling voor IT.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 804,00
Prijs niet-leden: € 961,00
Groepsgrootte: 55
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 14
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Gevorderd assistent-accountant, IT-auditor
Leerdoelen:

Ik ben in staat om: 

  • Het belang van IT audit op waarde te schatten en toe te passen als geïntegreerd onderdeel van de jaarrekeningcontrole én als adviesdienst;
  • De belangrijkste IT (audit) vraagstukken en actualiteiten op hoofdlijnen te begrijpen als startpunt voor verdere verdieping;
  • Mijn netwerk van IT-audit professionals te onderhouden.

Voorzitter

Erik-Jan Kreuze

Drs. Erik-Jan Kreuze RE RA

Drs. Erik-Jan Kreuze RE RA is vennoot bij Afier Accountants en Afier IT Auditors.

Alle docenten

Inhoud

Ook in 2021 organiseert SRA een IT-auditkring, bedoeld voor IT-auditors en accountants met een professionele belangstelling voor IT. 

Locatie & Datum

UTRECHT

Tijd & bijzonderheden: Dinsdag 20 april 2021, dinsdag 8 juni 2021, dinsdag 28 , september 2021, dinsdag 16 november 2021 en dinsdag 7 december 2021. De bijeenkomsten van de IT-auditkring starten om 16:00 uur tot 19:00 uur en vinden plaats bij SRA te Utrecht, m.u.v. de IT-inspiratiesessie van 7 december 2021, deze start om 15:00 uur tot 17:00 uur met afsluitend een netwerkborrel en vindt plaats bij het NBC te Nieuwegein. Beschikbaar
Wanneer: 20-04-2021, 08-06-2021, 28-09-2021, 16-11-2021 en 07-12-2021
Locatie: SRA in Utrecht / routebeschrijving
Cursuscode: AIKR33630

Programma

IT-auditkring - Jaarprogramma 2021

Dinsdag 20 april 2021

Thema: Nieuwe Praktijkhandreiking ‘IT in de jaarrekeningcontrole’

In het voorjaar van 2021 verschijnt een nieuwe versie van de Praktijkhandreiking (PH) ‘IT in de jaarrekeningcontrole’. Waar de huidige PH nog sterk gericht is op het classificeren van de IT-omgeving van de entiteit en minder diep ingaat op de betekenis daarvan voor de controlewerkzaamheden, zal de nieuwe PH beter aansluiten op de gewijzigde controlestandaarden en de nadruk leggen op wat er bij elke stap van het controleproces verwacht wordt van de accountant ten aanzien van IT. Een belangrijke doelstelling van de nieuwe PH is dat deze praktische guidance biedt voor de SRA-controlepraktijk, in aanvulling op de beroepsregelgeving. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: aansluiting op SRA-controleaanpak en zekerheidsmodel; verkrijgen van kennis en inzicht; inschatten van risico’s en afwijkingen; rol en betekenis van GITC’s; testen van controls; evalueren van bevindingen en gevolgen voor de geplande respons; gegevensgerichte controlewerkzaamheden. Pieter Mansvelder, die in opdracht van SRA-Vaktechniek de PH herschrijft, geeft tijdens deze kringbijeenkomst tekst en uitleg. Uiteraard is er alle ruimte om over de nieuwe PH te discussiëren.

 Spreker:

  • Pieter Mansvelder RA – Kriton Accountants B.V. 

 

Dinsdag 8 juni 2021

Thema: Data-analyse en fraudedetectie

Data-analyse wordt vaak genoemd als middel om frauduleuze transacties te herkennen. Maar hoe herkent u ‘red flags’ vanuit de data? En hoe weet u welk soort analyse u het beste kunt toepassen om fraude op te sporen? Op welke manier geeft u opvolging aan de geconstateerde uitzonderingen? En wat zijn vereisten vanuit de NV COS en de Wwft?

Arnold Westgeest RE is zelfstandig adviseur op het gebied van accountantscontrole en IT-audits, is parttime docent Accountancy aan de Haagse Hogeschool en geeft cursussen voor SRA-Educatie. Hij neemt u in hoofdlijnen mee in het thema, waarbij er alle ruimte is voor interactie en casuïstiek. 

Spreker:

  • Arnold Westgeest MSc RE – zelfstandig adviseur 

 

Dinsdag 28 september 2021

Thema: Betrouwbaarheid en continuïteit in een post-corona-tijdperk

Het jaar 2020 is de geschiedenisboeken ingegaan als het 'corona-jaar'. Helaas zal 2021 deze bedenkelijke titel ook nog wel meekrijgen. Werkend Nederland verruilde als gevolg van corona het bureau op kantoor voor de keukentafel. Een ware digitale doorbraak voor sommigen, maar een behoorlijke uitdaging voor security-experts. Het bedrijfsleven moest halsoverkop haar IT-infrastructuur aanpassen om thuiswerken mogelijk te maken, met alle gevolgen van dien. Nu we op afstand door blijven werken, delen we wachtwoorden en login-gegevens, bestanden met persoonsgegevens, (e-mail)adressen, grote Excel-sheets met data, en zelfs kopieën van ID-kaarten of paspoorten met elkaar. Meestal 'gewoon' via e-mail, een chatprogramma, in een videovergadering of zelfs via WhatsApp.

Onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat Nederlanders het thuiswerken (in aangepaste vorm) als een blijvertje zien. Deze 'nieuwe' manier van werken is veel decentraler dan we de afgelopen jaren gewend zijn. Dit vereist daadwerkelijk een andere wijze van beheersing en beveiliging. Organisaties zijn zich hier nog onvoldoend bewust van en lopen daardoor serieuze risico's ten aanzien van de betrouwbaarheid en continuïteit van hun informatiehuishouding.

Tijdens deze IT-audit-kring behandelen we de veranderingen in de IT-infrastructuur van organisaties en de manier waarop medewerkers omgaan met digitale middelen en bedrijfsdata. Per verandering gaan we in op de risico's die deze met zich meebrengen en de wijze waarop hiervoor beheersmaatregelen zijn te treffen, alsook de rol die (IT-)auditors hierin kunnen of moeten hebben.

Spreker: 

  • Jeroen Kuper - Technogratie 

 

Dinsdag 16 november 2021

Thema: Kennisdeelsessie IT (in) Audit

Tijdens deze bijeenkomst willen we de SRA-kantoren zelf aan het woord laten: welke innovatieve tooling, modellen of methodieken worden in de praktijk toegepast, die de moeite waard zijn om met collega-kantoren te delen? Het kan betrekking hebben op oplossingen voor de IT-auditpraktijk zelf, maar ook om het gebruik van slimme IT-toepassingen in de financial auditpraktijk. Voorbeelden die in ieder geval aan bod komen zijn: een SaaS-robot voor het overnemen van de uitvoering van steekproeven en een praktische toepassing van continuous monitoring in de auditpraktijk. En er is nog ruimte voor andere mooie, inspirerende voorbeelden!

Sprekers: diverse   

 

Dinsdag 7 december 2021

IT-inspiratiesessie

Thema: Innovatie

Zoals elk jaar sluiten we het kringjaar af met een gezamenlijke bijeenkomst van alle IT-kringen (naast de IT-auditkring zijn dat: IT-managementkring, IT-kring kleine kantoren en de IT-security & privacykring.

Spreker: nog niet bekend

 

 

Docent(en)

Pieter Mansvelder

Pieter Mansvelder RA

Pieter Mansvelder RA is partner bij Kriton, verbonden aan het vaktechnisch bureau van SRA, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en lid van de Accountantskamer.

Arnold Westgeest

Arnold Westgeest RE

Arnold Westgeest RE is zelfstandig adviseur op het gebied van accountantscontrole en IT-audits, en parttime docent aan de accountantsopleiding op de Haagse Hogeschool.

Jeroen Kuper

ing. Jeroen Kuper RE

ing. Jeroen Kuper RE is IT-auditor en strategisch adviseur op het gebied van technologische innovatie, eigenaar van Technogratie en universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren