Thuis in uw branche
Corona proof

Externe Verslaggeving volgens de nieuwste richtlijnen

In deze cursus praktisch aan de slag met het ‘denken’ over verslaggeving en de gevolgen voor uw praktijk.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 570,00
Prijs niet-leden: € 790,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 9
RB Algemeen 9
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controller/Financieel manager, Accountant in business
Resultaat:

U kent de nieuwe en complexe verslaggevingsvoorschriften en past deze toe in uw praktijk.

uw docent

Gert-Jan Jordaan

drs. Gert-Jan Jordaan RA

drs. Gert-Jan Jordaan RA is openbaar accountant en docent Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit.

.

Inhoud

In deze cursus praktisch aan de slag met het ‘denken’ over verslaggeving en de gevolgen voor uw praktijk.

Het aantal voorschriften op het gebied van Externe Verslaggeving neemt toe. Hoe gaat u om met deelnemingen, overnames en voorzieningen als verplichtingen? Ook spelen derivaten en renteswaps nog steeds een grote rol. Waar komen de verslaggevingsregels vandaan en hoe ziet de toekomst eruit? Wat is de invloed van internationale regelgeving op onze Nederlandse praktijk?

Actuele ontwikkelingen zoals nieuwe RJ-richtlijnen en complexe verslaggevingsonderwerpen komen tijdens deze cursus uitgebreid aan bod.

  • Actuele wet- en regelgeving
  • Waarderingsgrondslagen
  • Impairment
  • Deelnemingen en consolidatie
  • Immateriële activa en goodwill
  • Materiële vaste activa
  • Opnemen van voorzieningen
  • Omzetverantwoording
  • Leasing
  • Financiële instrumenten

Deze cursus vindt klassikaal plaats. Bij de accommodatie wordt volledig voldaan aan alle coronamaatregelen voor een veilige cursusomgeving, waarbij social distancing, gezondheid en hygiëne gewaarborgd worden. Indien ten tijde van de cursus de regels vanuit de overheid zijn aangepast, kan deze cursus online aangeboden worden.

Docent(en)

Gert-Jan Jordaan

drs. Gert-Jan Jordaan RA

drs. Gert-Jan Jordaan RA is openbaar accountant en docent Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit.

Corné Kimenai RA

Corné Kimenai RA is senior manager bij Deloitte, lid van de Commissie Jaarverslaggeving van de NBA en als docent verbonden aan de Nyenrode Business University en de Tilburg University.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren