Thuis in uw branche
Corona proof

De Wwft voor accountants

Zorg dat u de Wwft juist uitvoert!

De herziene Wwft is in werking getreden. Dit betekent o.a. een aanscherping van het cliëntenonderzoek én een verzwaring van de eisen voor het accountantskantoor.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 380,00
Prijs niet-leden: € 490,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Compliance officer
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • In het kader van de Wwft personen te identificeren en UBO's vast te stellen.
 • Een risicobeoordeling voor witwassen en terrorismefinanciering uit te voeren.
 • Ongebruikelijke transacties te herkennen en op de juiste wijze te melden.

Uw docent

Arnout van Kempen

Arnout van Kempen CISA

Arnout van Kempen CISA is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

.

Inhoud

De herziene Wwft is in werking getreden. Dit betekent o.a. een aanscherping van het cliëntenonderzoek én een verzwaring van de eisen voor het accountantskantoor.

De Wwft vraagt veel van u als accountant én van uw kantoor. Terwijl niet iedereen hiervan op de hoogte is. Aandacht voor bijzondere transactiepatronen, nieuwe technologieën en risicovolle transacties is vereist. Ook zijn recent de meldgrenzen verlaagd en is de bewaarplicht aangescherpt. Van het kantoor wordt een verplichte interne risicobeoordeling verwacht. Hoe stelt u deze op? En hoe houdt u rekening met de wettelijke ruimte voor invulling op basis van risico’s en omvang?

Ook moet u vaak lastige afwegingen maken en blijkt het toepassen van de bestaande regelgeving in de Wwft lastiger dan gedacht. Moet u wel of niet melden? En welke transacties zijn echt ongebruikelijk? Tijdens deze cursus staan de eisen van de Wwft én een juiste uitvoering centraal. Met praktijkvoorbeelden behandelen wij lastige praktijksituaties.

 • Aangescherpt cliëntenonderzoek
 • Verplichte risicobeoordeling en compliance- en auditfunctie
 • Van risicobeoordeling naar interne maatregelen
 • Wanneer meldt u een ‘ongebruikelijke transactie’?
 • Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen en cliëntacceptatie
 • Omgaan met binnenlandse en buitenlandse PEP’s en UBO’s
 • Verplichting van identificatie en verificatie
 • Aanwijzingen die duiden op verhoogd risico (red flags)
 • NBA stappenplan Wwft- en fraudemeldingen

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Woensdag 22 september 2021 van 15:00 uur tot 20:00 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Houten in Houten /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU32835
Datum & tijd:
Woensdag 8 december 2021 van 15:00 uur tot 20:00 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU32836

Docent(en)

Arnout van Kempen

Arnout van Kempen CISA

Arnout van Kempen CISA is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

Ervaringen van deelnemers

 • Praktische voorbeelden van de meest voorkomende gevallen waarop melding van Wwft van toepassing is
 • Goede cursus om je eigen signaleringskwaliteiten aan te scherpen
 • Prima mogelijkheid om de WWFT-kennis op te frissen en bij te houden
 • Goede cursus met praktisch handvatten

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren