Thuis in uw branche
Continuïteit PE-proof

De impact van de coronacrisis op de verslaggeving

Wat vragen de (nieuwe) verslaggevingsregels van u?

Uw klanten voelen de impact van de coronacrisis. De impact is groot. Zorg dat u de nieuwste Richtlijnen juist toepast!

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 395,00
Prijs niet-leden: € 540,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 6
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Controleleider, Zelfstandig assistent-accountant
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • De gevolgen van de coronacrisis voor de externe verslaggeving van kleine en micro-rechtspersonen als middelgrote en grote rechtspersonen te vertalen naar de verslaggeving.

uw docent

Drs. Stefan Betting RA

Drs. Stefan Betting RA is eigenaar/oprichter van Profeda, een organisatie gericht op accountants, advocaten en notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en scriptiebegeleider. (internationale) externe verslaggeving bij de Nyenrode Business Universiteit.

.

Inhoud

Uw klanten voelen de impact van de coronacrisis. De impact is groot. Zorg dat u de nieuwste Richtlijnen juist toepast!

De Coronacrisis heeft een grote impact op uw klanten. Uw klant heeft te maken met verminderde omzet, ziekteverzuim, problemen met leveranciers of financieringsproblemen. Als accountant moet u juist in deze tijd extra alert te zijn bij onzekerheden, schattingen en discontinuïteit. Wat neemt u wel of niet op in de jaarrekening en in het bestuursverslag? Welke onderbouwing is noodzakelijk? En wat zeggen de nieuwe en relevante RJ-richtlijnen? Wat zijn de gevolgen voor de samenstel- of controleverklaring?

U leert de actuele regelgeving te vertalen naar uw eigen klanten. Met actuele wet- en regelgeving gaan wij daarnaast uitgebreid in op onderhanden projecten, bedrijfsbeëindiging en vastgoed in de jaarrekening. Dé posten en gebeurtenissen die uw extra aandacht vragen bij het samenstellen en controleren van jaarrekeningen van boekjaar 2020.

 • Relevante RJ-uitingen uit 2019, 2020 en 2021
 • Impact coronavirus op de jaarverslaggeving van boekjaar 2020
 • Aandachtspunten bij discontinuïteit (RJ 170)
 • Impact op het bestuursverslag
 • Gebeurtenis na balansdatum
 • Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
 • Beëindiging van bedrijfsactiviteiten
 • Presentatie, waardering onderhanden projecten in de balans en in de winst- en verliesrekening
 • Hoe om te gaan met transitievergoedingen en reorganisatievoorzieningen
 • De verwerking van NOW 1.0, 2.0. en 3.0 en andere steunmaatregelen
 • Vastgoedbeleggingen (leegstand en waardering)
 • Voorraden en onderhanden werken (waardering)
 • Vorderingen (inschatting oninbaarheid)
 • Leasing (opschorting leasetermijnen)
 • Verwerking van (bancaire) verplichtingen (opschortingen, problemen met convenanten)

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Dinsdag 31 augustus 2021 van 09:00 uur tot 16:30 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU34505

Docent(en)

Drs. Stefan Betting RA

Drs. Stefan Betting RA is eigenaar/oprichter van Profeda, een organisatie gericht op accountants, advocaten en notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en scriptiebegeleider. (internationale) externe verslaggeving bij de Nyenrode Business Universiteit.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren