Thuis in uw branche
Corona proof

Controle en verslaggeving bij verenigingen en stichtingen

Non-profit organisaties vragen om extra aandacht

De controleopdracht bij gesubsidieerde instellingen is altijd complex. Waar let u extra op bij de voorbereiding en uitvoering van de controle?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 570,00
Prijs niet-leden: € 790,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 9
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider, Teamleider/Relatiebeheerder
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • Controles bij gesubsidieerde (non-profit) instellingen effectief uit te voeren.
 • De RJK C1 voor kleine verenigingen en stichtingen toe te passen.
 • Actuele Richtlijnen zoals RJ 630, RJ 640, RJ 650 en RJ 274 toe te passen.
 • Effectief gebruik te maken van de AO/IB bij non-profit instellingen.
 • Actuele verslaggevingsregels voor non-profit instellingen juist toe te passen. 

uw docent

Drs. Jaap Schot RA

Drs. Jaap Schot RA is accountant in de publieke sector bij Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V.

.

Inhoud

De controleopdracht bij gesubsidieerde instellingen is altijd complex. Waar let u extra op bij de voorbereiding en uitvoering van de controle?

Door toenemende wet- en regelgeving moet u als accountant nóg alerter zijn bij het controleren van verenigingen en stichtingen. Zo wordt het naleven van de subsidievoorwaarden steeds belangrijker. Daarnaast nemen uw adviesmogelijkheden toe. Waar zitten de attentiepunten in de verslaggeving, uw controleaanpak en bij nieuwe ontwikkelingen? Wat is de invloed van Governance Codes en de actuele controlevereisten? Hoe u juist omgaat met de effectiviteit in de controle, uw natuurlijke adviesfunctie en het vaststellen en naleven van de rechtmatigheidseisen leert u tijdens deze cursus.


 • Actualiteit Richtlijnen (RJ630, RJ640, RJ650 en RJ274)
 • Aandachtspunten bij specifieke normen of eisen voor non-profitinstellingen
 • RJK C1 voor kleine verenigingen en stichtingen
 • Risicoanalyse specifiek gericht op het controleobject
 • Effectief gebruik maken van de AO/IB
 • Welke normen en criteria toetst u?
 • Naleving subsidievoorwaarden en Governance codes

Bijzonderheden:

Met een intake inventariseren wij uw specifieke cursusvragen.

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Dinsdag 14 december 2021 van 9:30 uur tot 20:30 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU32542

Docent(en)

Drs. Jaap Schot RA

Drs. Jaap Schot RA is accountant in de publieke sector bij Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren