Thuis in uw branche
Bekijk alle kringen
Corona proof

Branche en Advies kring 2021

SRA organiseert op twee locaties de SRA-Branche en Advieskring.

Accountantskantoren ontwikkelen zich steeds meer tot adviesgerichte organisaties, klanten willen immers gedetailleerd advies. Om een nog betere sparringpartner te zijn voor uw klanten, organiseert SRA op twee locaties de SRA-Branche en Advieskring. Deze kring is bestemd voor de meer generalistische bedrijfsadviseur (voor specialisten heeft SRA-Branche-expertgroepen in het leven geroepen).

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 661,00
Prijs niet-leden: € 793,00
Groepsgrootte: 50
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 12
RB Algemeen 10
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Mkb-adviseur
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
Op de hoogte blijven van de belangrijkste branche-ontwikkelingen en adviesthema’s en dit kunnen toepassen in de accountantsadviespraktijk.

Ik ben in staat om:

 • De actualiteiten op het gebied van de diverse branches toe te passen in de praktijk
 • Mijn klanten nog beter te adviseren over de ontwikkelingen in de diverse branches
 • De verschillende signalen van bedrijven in zwaar weer te herkennen en ondernemers daarin succesvol te begeleiden en adviseren
 • Mijn klanten nog beter te adviseren over de ontwikkelingen in de detailhandel
 • De verschillende ontwikkelingen in de bouwsector te herkennen en mijn klanten daarover te adviseren
 • Mijn klanten nog beter te adviseren over de financieringsmogelijkheden voor het mkb

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

Accountantskantoren ontwikkelen zich steeds meer tot adviesgerichte organisaties, klanten willen immers gedetailleerd advies. Om een nog betere sparringpartner te zijn voor uw klanten, organiseert SRA op twee locaties de SRA-Branche en Advieskring. Deze kring is bestemd voor de meer generalistische bedrijfsadviseur (voor specialisten heeft SRA-Branche-expertgroepen in het leven geroepen).

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van de SRA-Branche en Advieskring behandelt een deskundige de actuele (economische) ontwikkelingen en toekomstverwachtingen van een bepaalde branche en/of een adviesthema. Er is uiteraard gelegenheid om met de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond dit thema. De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur).
Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

 • U doet (branche)kennis op waardoor u een nog betere sparringpartner wordt voor uw klanten;
 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten;
 • U investeert 12 PE-uren (AA/RA/RC) en verdient 10 PE-punten (RB) per jaar*

* Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw kennis op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een persoonsgebonden jaarlidmaatschap kost in 2021 voor vier bijeenkomsten € 661 oftewel € 165 per bijeenkomst. Mocht u bij een bepaalde bijeenkomst niet aanwezig kunnen zijn, dan mag u incidenteel een vervanger afvaardigen. U kunt ook kiezen voor een kantoorlidmaatschap à € 949. U mag dan per bijeenkomst twee deelnemers afvaardigen (en per bijeenkomst bepalen wie dat zijn). Indien u werkzaam bent bij een kantoor dat geen lid is van SRA betaalt u € 793 voor vier bijeenkomsten en € 1.080 voor een kantoorlidmaatschap. Er zijn Branche en Advieskringen in Van der Valk Hotel Eindhoven en Postillion Bunnik.

Jaarprogramma 2022:

Op dit moment wordt het nieuwe jaarprogramma voor 2022 samengesteld.

Jaarprogramma 2021:

 • Adviseren van bedrijven in zwaar weer - verdieping (maart)
 • Trends in retail - S.A.L.E. (mei)
 • Trends en ontwikkelingen in de bouwsector (september)
 • Financiering in het MKB - update (november)

 

Programma

Adviseren van bedrijven in zwaar weer (verdieping) 

Ondernemers bereiden zich voor op zwaar weer. In de snel veranderende wereld heeft het bedrijfsleven behoefte aan bekwame adviseurs. Adviseurs die mee kunnen denken met bedrijven die in de situatie van dreigende insolventie terechtkomen. Maar die ook vanuit verschillende standpunten het overzicht bewaren en de actuele ontwikkelingen op insolventiegebied kunnen benoemen. Tijdens deze bijeenkomst wordt o.a. aandacht besteed aan de actuele stand van zaken over de WHOA en WOVO, de werking van reorganisatie, surseance, faillissement en doorstart, de voordelen en valkuilen van een pre-pack (flitsfaillissement) en uiteraard de laatste actualiteiten uit de insolventiepraktijk. Na afloop kunt u de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.
Gastspreker: Gert Romme; directeur van Gremio Vitalis B.V. en verzorgt strategische, financiële en bedrijfskundige opleidingen 

Trends in retail - S.A.L.E.

In een wereld die op zijn kop staat en waar elke dag een nieuwe realiteit zich van je meester lijkt te maken is Snelheid en Adaptiviteit een nieuwe norm geworden. Ondernemers en zeker retailers moeten Leren en Excelleren. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op een nieuwe ontwikkeltheorie voor de retail: S.A.L.E. Aan de hand van inzichten die zijn verkregen op basis van interviews met 30 CEO’s laat de spreker zien hoe retailers kunnen reageren op disruptieve veranderingen.
Gastspreker: Frank Quix, Managing Director Q&A Research & Consultancy

Trends en ontwikkelingen in de bouwsector 

Aan de orde komen de recente ontwikkelingen van de bouw- en vastgoedmarkten. Tevens worden de verwachtingen voor de (middel)lange termijn geschetst zodat u uw klanten nog beter kunt adviseren. Waar de afgelopen jaren veel focus lag op het verbeteren van communicatie tussen ketenpartners en het verbeteren van de (modulaire) samenwerking, staan we tegenwoordig als samenleving voor grotere, onszelf overstijgende vraagstukken. Energiezuinigheid en circulariteit, maar ook klimaat-adaptief en natuur-inclusief bouwen wint in deze snel veranderende wereld aan belang. De vraag is of al die wensen wel zomaar op elkaar gestapeld kunnen worden.
Gastspreker: Coen van Rooyen; Algemeen directeur WoningBouwersNL

Financiering in het MKB (update) 

Ondernemingen groeien en ontwikkelen zich. In verschillende fasen van een onderneming kan (bancaire) financiering nodig zijn. Hier zijn verschillende vormen van beschikbaar, die uiteraard aan een verscheidenheid van veranderingen onderhevig zijn. Door slimmer en beter datagebruik kunnen we sneller inzicht hebben in mogelijkheid tot financieren. Daarnaast hebben we ook zeker oog voor de persoon achter de onderneming. Hoe ziet dit eruit in de zakelijke kredietverlening voor het MKB? De rol van de accountant is gedurende het kredietaanvraag proces uiteraard van toegevoegde waarde voor zowel de ondernemer als de bank. We staan dan ook uitgebreid stil bij hoe we gezamenlijk de kans van slagen kunnen vergroten en het proces zo snel en accuraat mogelijk kunnen uitvoeren. Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de diverse financieringsmogelijkheden en is er uiteraard veel ruimte voor dialoog.
Gastspreker: Jaap Smolders; Directeur Klantadvies MKB Zuid-Nederland bij ABN AMRO

Docent(en)

drs. Gert Romme MSc

drs. Gert Romme MSc is directeur van Gremio Vitalis B.V. en verzorgt strategische, financiele en bedrijfskundige opleidingen.

Frank Quix

Frank Quix

Frank Quix is Managing Director Q&A Research & Consultancy en verbonden aan het ministerie van Economische Zaken 

Coen van Rooyen

mr. Coen van Rooyen

Coen van Rooyen is Algemeen directeur bij WoningBouwersNL.

Jaap Smolders

Jaap Smolders

Jaap Smolders is directeur Klantadvies MKB Zuid-Nederland bij ABN AMRO.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren