Thuis in uw branche

AFM Principes voor informatiebeveiliging in het mkb

Buig informatiebeveiliging om van dreiging naar kans

Goede informatiebeveiliging is essentieel! Hoe buigt u informatiebeveiliging als ‘verplichting’ om naar concrete toegevoegde waarde voor uw eigen kantoor én uw klanten?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 395,00
Prijs niet-leden: € 540,00
Groepsgrootte: 16
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 5
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider, Teamleider/Relatiebeheerder, Compliance officer
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • De principes voor informatiebeveiliging van de AFM te vertalen naar effectieve en praktische maatregelen voor het mkb en deze toe te passen in mijn praktijk.

Uw docent

Jeroen Kuper

ing. Jeroen Kuper RE

ing. Jeroen Kuper RE is IT-auditor en strategisch adviseur op het gebied van technologische innovatie, eigenaar van Technogratie en universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

.

Inhoud

Goede informatiebeveiliging is essentieel! Hoe buigt u informatiebeveiliging als ‘verplichting’ om naar concrete toegevoegde waarde voor uw eigen kantoor én uw klanten?

De AFM eist dat ondernemingen passende maatregelen treffen om de continuïteit en betrouwbaarheid van hun IT en de informatie(voorziening) te waarborgen. In de ‘Principes voor informatiebeveiliging’ noemt de AFM haar verwachtingen over het gewenste niveau van informatiebeveiliging. Ook van kleine partijen wordt verwacht dat zij de principes implementeren in hun organisatie! Past u de principes al juist toe? Wat kunt u nog verbeteren? En moeten maatregelen altijd net zo ver gaan als bij grote ondernemingen?

Met praktijkcases bespreken wij per AFM-principe hoe een vertaling gemaakt kan worden naar effectieve maatregelen. De balans tussen proportionaliteit, flexibiliteit en beheersing staat hierbij centraal. Welke maatregelen treft u om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van processen, systemen, data en informatie te waarborgen? Ook kijken we naar de situatie bij klanten: hoe kunt u hier op inspelen en uw klanten adviseren?

  • Eisen van de AFM vertaald naar accountantsorganisaties
  • Vaststellen volwassenheidsniveaus van informatiebeveiliging
  • Van principes naar beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen
  • Relatie met andere frameworks en regelgeving
  • Mogelijkheden van toepassing proportionaliteit
  • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond informatiebeveiliging
  • Toezicht op informatiebeveiliging en cybersecurity
  • Aandachtspunten adviesrol bij klanten

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Dinsdag 23 november 2021 van 14:00 uur tot 20:00 uur
Beschikbaar
Locatie: Fletcher Hotel Utrecht Nieuwegein in Nieuwegein /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU33930

Docent(en)

Jeroen Kuper

ing. Jeroen Kuper RE

ing. Jeroen Kuper RE is IT-auditor en strategisch adviseur op het gebied van technologische innovatie, eigenaar van Technogratie en universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren