Thuis in uw branche
Bekijk alle kringenAccountancy kring
Corona proof

Accountantscontrole kring 2020-2021

SRA organiseert op vijf locaties een SRA-Accountantscontrole kring

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een thema dat betrekking heeft op de controlepraktijk.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 661,00
Groepsgrootte: 40
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 12
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • De actualiteiten op het gebied van accountantscontrole toe te passen in de praktijk.
 • Data-analysetechnieken bij risicoanalyse toe te passen.
 • De wijzigingen in de richtlijnen RJ 2020 bij het samenstellen van jaarrekeningen toe te passen.
 • Verschillende fraudeaspecten in het controle proces te herkennen en toe te passen.
 • Op basis van reviews mijn eigen controlepraktijk te verbeteren.

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op vijf locaties de SRA-Accountantscontrole kring. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een thema dat betrekking heeft op de controlepraktijk. Er wordt gericht aandacht besteed aan belangrijke aspecten en ontwikkelingen van de accountantscontrolepraktijk. Tevens worden kennis en ervaringen door deelnemers en sprekers uitgewisseld.

De bijeenkomsten, die veelal worden voorgezeten door leden van de SRA-Commissie Vaktechniek, starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Het overleg is uitsluitend bedoeld voor (externe) accountants werkzaam bij SRA-Kantoren.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn: 

 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten; 
 • U heeft invloed op de keuze van de thema’s en de te behandelen stof.
 • U investeert 12 (AA/RA/RC) PE-uren per jaar*; 

* Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2020-2021 (vier bijeenkomsten) € 661,- oftewel € 165,- per bijeenkomst. Er zijn accountantscontrole kringen in Den Haag/Nootdorp, Eindhoven, Houten, Waalwijk en Zwolle.

Het programma voor 2020-2021:

 • Inzet data-analyse (sept-okt 2020)
 • Update nieuwe controlestandaarden en de RJ (november 2020)
 • Fraude en het CTA-rapport, hoe ver moét en kun je gaan? (jan-feb 2021)
 • Best practice SRA review (april 2021)


Tot nader order vinden de kringbijeenkomsten plaats in onze virtual classroom. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de ‘online bijeenkomst’ alle informatie, zoals inloggegevens, start- en eindtijd en overige relevante informatie om deel te kunnen nemen.

Programma

Inzet data-analyse (oktober 2020)

Tijdens deze bijeenkomst wordt de praktische kant van data-analyse ten behoeve van de accountantswerkzaamheden besproken. De randvoorwaarden voor een succesvolle inbedding van data-analyse komen aan bod. Daarnaast worden ‘leading practices’ uitgewisseld om de meerwaarde en praktische toepasbaarheid van data-analyse te vergroten. Niet voor enkel individuele klantopdrachten, maar op een consistentie wijze voor het gehele klantportfolio. Als laatste zullen de veelvoorkomende obstakels en ‘drempels’ op weg naar data-analyse worden belicht en oplossingen worden gedeeld.
Gastspreker: Frank Zandhuis MSc RE, medeoprichter 1GiantLeap en docent Data-Driven Control (MSc Accountancy & Controlling) aan Rijksuniversiteit Groningen

Update nieuwe controlestandaarden en de RJ (november 2020) 

Tijdens deze bijeenkomst wordt op interactieve wijze kennis en uitdagingen uit de praktijk gedeeld over de controlewerkzaamheden met betrekking tot omzet en schattingen. Wij bespreken via stellingen en casuïstiek hoe de vereisten vanuit de RJ en de controlestandaarden in de praktijk in de controlewerkzaamheden hun weerslag vinden. Na afloop bent u alert op valkuilen die zich tijdens de controle voordoen, bent u op de hoogte van de wijzigingen die in de COS 540 zijn doorgevoerd en kunt u de praktische tips direct in uw controlepraktijk toepassen.
Gastspreker: drs. Ellen de Koning RA, adviseur, coach en trainer Audit & Assurance aan de VU in Amsterdam.

Fraude en het CTA-rapport, hoe ver moét en kun je gaan? (februari 2021)

De controlerend accountant en fraude: het is en blijft een merkwaardige combinatie. Enerzijds ontleent de controlerend accountant in Nederland zijn bestaansrecht aan fraude en anderzijds vormt dat bestaansrecht volgens de Monitoring Commissie Accountancy een ‘wicked problem’ voor de accountancysector. Volgens de Commissie Toekomst Accountancy (CTA) bevindt het onderwerp fraude zich meer op het snijvlak van de prestatie- en de verwachtingskloof. Bij de controle van middelgrote en grote entiteiten dient volgens de CTA in de verschillende fasen van het controleproces standaard forensische expertise te worden ingezet. Tijdens deze bijeenkomst verkennen we aan de hand van casuïstiek welke diepgang je tijdens een controle moet en kunt bereiken ten aanzien van de aspecten van fraude. Verschillende frauderisico’s komen aan bod, waaronder het risico op fraude in de opbrengstverantwoording en de risico’s dat het management de interne beheersingsmaatregelen doorbreekt. Daarnaast besteden we aandacht aan de verschillende fraudevormen, zoals verslaggevingsfraude, corruptie en oneigenlijke toe-eigening van activa.
Gastspreker: drs. Joeri Frietman RA CFE, forensisch accountant, als adviseur/trainer verbonden aan Kriton en docent aan Nyenrode Business Universiteit.

Best practice SRA review (april 2021)

Dat cultuur een belangrijke invloed heeft op de interne beheersing van een organisatie staat wel vast.
Maar wat doen we er nu eigenlijk mee in de controle? In de dossiers van een controleopdracht is van cultuur vaak maar heel weinig terug te vinden. En als er al een vastlegging is gemaakt, is er niet of nauwelijks een analyse gemaakt. Dat lijkt onlogisch. Een sterke of zwakke beheersingscultuur zou toch invloed moeten hebben op de opzet en inhoud van de controle. Zouden cultuur en soft controls in het MKB niet juist een sterk bepalende factor moeten zijn? Of durven we niet goed conclusies en gevolgen te verbinden aan onze beoordeling? Tijdens deze bijeenkomst krijgt u antwoord op bovenstaande vragen en gaan we uiteraard ook in op de bevindingen tijdens een review.
Gastspreker: Dick Meester, regiocoördinator SRA Reviewcommissie

Docent(en)

Frank Zandhuis

Frank Zandhuis MSc RE

Frank Zandhuis MSc RE is medeoprichter van 1GiantLeap en docent Data-Driven Control (MSc Accountancy & Controlling) aan Rijksuniversiteit Groningen.

Ellen de Koning

drs. Ellen de Koning RA

drs. Ellen de Koning RA is adviseur, coach en trainer Audit & Assurance aan de VU in Amsterdam.

Joeri Frietman

drs. Joeri Frietman RA/CFE

drs. Joeri Frietman RA CFE is forensisch accountant, als adviseur/trainer verbonden aan Kriton en docent aan Nyenrode Business Universiteit.

Dick Meester

Dick Meester RA

Dick Meester RA is voorzitter van de SRA-Reviewcommissie en docent BIV/AO en Gedrag Ethiek en Besluitvorming aan de Nyenrode Business Universiteit, alsmede examinator van de praktijkopleiding.
 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren