Thuis in uw branche
Corona proof

SRA Masterclass Strategie 2020

Omdat iedere bestuurder inspiratie zoekt!

De Strategische Masterclass biedt inspirerende bijeenkomsten met topsprekers voor bestuurders van SRA-kantoren. Kennisoverdracht, praktijkgerichtheid en veel ruimte voor onderlinge discussie zijn kernbegrippen van iedere sessie. De Masterclass wordt in beginsel aangeboden als cyclus van vier bijeenkomsten, maar er kan ook op een of meer individuele bijeenkomsten worden ingeschreven. De tariefstelling leest u op het inschrijfformulier.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 2420,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 16
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Fiscalist vennoot/medewerker

Voorzitter

MennoKooreman

Menno Kooreman

Menno Kooreman is Manager SRA-Automatisering.

Alle docenten

Inhoud

De SRA Masterclass Strategie bestaat uit een cyclus van 4 bijeenkomsten waarin actuele onderwerpen aan de orde worden gesteld.

Prijs inschrijving cyclus  € 2.420,00

Prijs per masterclass  € 714,00

U kunt zich voor de gehele cyclus inschrijven, maar ook een keuze maken voor één of meerdere specifieke masterclasses. 

De SRA Masterclass Strategie bestaat uit een cyclus van vier bijeenkomsten waarin actuele onderwerpen aan de orde worden gesteld. In 2020 betreft het de volgende thema’s:

  • Werken aan waarde en winst! De rol van de accountant als wegwijzer in de betekeniseconomie
  • Strategiemaken in een snel veranderende wereld, Kraak de code 3458!
  • De impact van kunstmatige intelligentie op traditionele business modellen. Over kansen en risico's
  • De vrije markt en het goede leven. Dilemma of paradox?

De onderwerpen worden vanuit een strategische invalshoek behandeld, met veel tijd en aandacht voor de vertaling naar de besturing van een kantoorpraktijk.

Ontvangst van iedere Masterclass: vanaf 13:00 uur (met een inlooplunch), aanvang Masterclass: 13:30 uur, einde 18:30 uur. 

De bijeenkomsten van de SRA Masterclass Strategie 2020 worden gehouden op verschillende locaties:

19 april 2021 - Space Business Innovation Centre - Noordwijk

25 mei 2021 - Landgoed Kasteel Oud-Poelgeest - Oegstgeest

Programma

Maandag 23 augustus 2021 - inhaalbijeenkomst 2020

De impact van kunstmatige intelligentie op traditionele business modellen - Over kansen en risico's

In deze masterclass zetten we de impact van technologie weer eens centraal, en dan met name de ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie. In de eerste helft van de Masterclass nemen we u mee in de kansen en de risico’s van kunstmatige intelligentie. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over een aantal capita selecta binnen het thema AI. Ook besteden we aandacht aan praktijkvoorbeelden van bedrijven die AI-gedreven producten ontwikkelen en aanbieden.

Master: Jarno Duursma, trendwatcher

Sprekers:

  • Luc van den Ende van Geronimo.ai
  • Danny Hetharia van Sobolt.

Locatie: Space Business Innovation Centre Noordwijk, Kapteynstraat 1, 2201 BB Noordwijk

 

  

Bijeenkomsten van de Masterclass die inmiddels hebben plaatsgevonden:

Woensdag 24 juni 2020 

Werken aan waarde en winst! - De rol van de accountant als wegwijzer in de betekeniseconomie

De accountant heeft een voorbeeldrol in het maatschappelijk verkeer en kan vanuit deze rol positief positie kiezen in de transitie naar de betekeniseconomie. De betekeniseconomie is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de behoefte aan zingeving en betekenisvol handelen steeds meer het menselijk gedrag bepaalt en in het bijzonder ons economisch handelen. Betekenisvolle organisaties gaan niet langer op zoek naar een gat in de markt, wel naar een gat in de maatschappij. Zij zetten hun businessmodel in als een ‘kracht voor beter’.
Mark de Lat neemt u tijdens deze masterclass op interactieve wijze mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, de global goals van de VN en Bcorp certificering. Met inzet van de door de Betekeniseconomie in Twente ontwikkelde betekenisbox kijken we naar de positieve rol die we als SRA-kantoren gezamenlijk kunnen vervullen. Met gebruikmaking van de ‘Schijf van vijf voor transities’, maakt hij samen met de deelnemers de vertaalslag naar het eigen kantoor.

Master: Mark de Lat, partner bij Eshuis Accountants en Adviseurs 

Dinsdag 22 september 2020 

Strategiemaken in een snel veranderende wereld – kraak de code 3458

Vroeger was de wereld voorspelbaar. Bedrijven werkten met langetermijnplannen die ze op gezette tijden, waar nodig, aanpasten. Tegenwoordig moeten bedrijven voortdurend hun bestaansrecht tegen het licht houden om relevant te blijven. Ze kunnen niet langer vertrouwen op een langetermijnplan. Ze moeten zich bewust zijn van de snel veranderende omgeving en voortdurend inspelen op de dynamiek om hen heen.

De nieuwe realiteit is voor bedrijven duidelijk merkbaar. Velen van hen hebben moeite om bij te blijven en te versnellen. Ze worden telkens weer geconfronteerd met de dagelijkse beslommeringen en legacy uit het verleden. Maar hoe maak je de switch? Hoe maak je strategie in een steeds veranderende context? Hoe krijg je het voor elkaar?

In de SRA Masterclass Strategie neemt Camilla je mee in haar wereld van strategiemaken. Ze laat je zien hoe je strategie kan maken in een snel veranderende wereld. Een strategie die met je bedrijf meebeweegt en iedereen in het bedrijf betrekt. Ze geeft je concrete tools waarmee je na de Masterclass Strategie de strategie voor jouw bedrijf vast kan stellen.

Master: Camilla van den Boom, strategy director bij Sturrm

Locatie: Stal den Eijkck, Landgoed Vollenhove, Utrechtseweg 18, 3732 HB De Bilt 

Woensdag 23 juni 2021 - inhaalbijeenkomst 2020

De vrije markt en het goede leven - Dilemma of paradox? 

We leven in een tijd van transitie waarin veel zekerheden op losse schroeven staan. Vrijwel geen enkele maatschappelijke instelling of organisatie blijft buiten schot. Vragen die op ons afkomen houden verband met ontwrichtende maatschappelijke ontwikkelingen die betrekking hebben op onze economische ordening in relatie met techniek en verwachtingen omtrent toekomstige leefbaarheid. Wat deze onderwerpen met elkaar verbindt is een oude vraag met een hoogst actuele strekking, namelijk de vraag naar het goede leven zelf. Volgens Ad Verbrugge is er een voelbare spanning aanwezig tussen het moderne kapitalisme zoals zich dat tot op dit moment heeft ontwikkeld, en de maatschappelijke ordening van een cultuur die is geworteld in traditie en gemeenschap. Voorbeelden zijn onder andere spanningen tussen aandeelhouderswaarde, kapitaal- en marktmacht enerzijds en coöperatie, maatschappelijke inbedding en duurzaamheidvraagstukken anderzijds.
In het boek De vrije markt en het goede leven komen al deze complexe maatschappelijke vraagstukken uitgebreid aan de orde. Wat gebeurt er met een samenleving als allerlei maatschappelijke sectoren uitsluitend in termen van de markt worden uitgelegd? Wat doet het met de kwaliteit van onze relaties als mensen zichzelf gaan begrijpen als producerende, consumerende en concurrerende individuen – de mens slechts opgevat als homo economicus? Kunnen we ons op de lange termijn wel een dergelijke economische bedrijvigheid blijven veroorloven? Welke rol speelt de moderne techniek in dit verband? Brengt het marktdenken het goede leven dichterbij of staat ze de verwerkelijking ervan juist in de weg? Wat verstaan we eigenlijk onder ‘het goede leven’? De vraag naar het goede leven is van oudsher een kernvraag binnen de filosofie en vooral iets wat ons allen aangaat!
Ad Verbrugge neemt deelnemers in zijn masterclass op een inspirerende en toegankelijke wijze bij de hand, om eigen antwoorden te zoeken op complexe vragen over markt, samenleven en eigen organisatie die in menige boardroom aan de orde zijn.

Master: Ad Verbrugge, filosoof, schrijver, spreker, raadsman.

Locatie: Landgoed Kasteel Oud Poelgeest, Poelgeesterweg 1, 2341 NM Oegstgeest

 

Docent(en)

Mark de Lat

drs. Mark de Lat

drs. Mark de Lat, partner bij Eshuis Accountants en Adviseurs en medeoprichter van de Betekeniseconomie Twente. Mark is er van overtuigd dat we met businessmodellen een mooiere wereld kunnen realiseren door te kijken naar waarde en winst. Hij brengt deze overtuiging in de praktijk in zijn organisatieadvieswerk, het doen van ‘pracademisch onderzoek’ in samenwerking met Saxion Hogescholen onder de titel ‘BcorpTwente’ en de oprichting van de energie coöperatie ‘Kennispark geeft energie!’. Samen met lector strategisch HRM Stephan Corporaal van Saxion werkt hij op dit moment aan een boek met als werktitel ‘Transitiekunde voor het MKB’.

Camilla van den Boom

Camilla van den Boom MSc

Camilla van den Boom (MSc) is bedrijfskundige en oprichter van strategisch adviesbureau sturrm. Met meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van strategie- en organisatieontwikkeling is ze een veelgevraagd adviseur van grote en middelgrote bedrijven. Ze werkte als management consultant bij Accenture, Andersen en Deloitte om bedrijven te helpen met het ontwikkelen van nieuwe strategieën, innovatieve business-modellen en wendbare organisaties. Ze is gespecialiseerd in het creëren van voorwaarden om succesvol te kunnen opereren.

Jarno Duursma

Jarno Duursma

Jarno Duursma is trendwatcher, futurist en TEDx spreker. Hij is auteur van vier boeken over digitale technologie, onder andere over kunstmatige intelligentie en Blockchain. Zijn twee meest recente rapporten gaan over ‘Machines met verbeeldingskracht‘ en over ‘Deepfake technologie‘. Jarno is vaak te zien en horen in de landelijke media en schrijft opinie artikelen voor onder andere FD, NRC en Volkskrant. Jarno is alumnus van Singularity University in Silicon Valley, hij is initiatiefnemer van de ‘Listening to the future’ tech-podcast en hij was jarenlang organisator van TechEvent SMC050, wat hij destijds zelf heeft opgericht.

Ad Verbrugge

Ad Verbrugge

Ad Verbrugge studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1999 op zijn proefschrift De verwaarlozing van het zijnde. Hij is thans universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam; daar doceert hij sociale en culturele filosofie en filosofie van de economie. Zowel aan de Universiteit Leiden als aan de Vrije Universiteit werd hij verkozen tot beste docent van het jaar. 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren