Thuis in uw branche

Overheidsfinancieringen

Voor de financiering van een start-up wordt in de meeste gevallen eerst gekeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals crowdfunding en business angels. Vervolgens wordt aangeklopt bij de bank, al is dit vaak lastig. Maar volgens de KvK kan de overheid ook bijspringen.

Hieronder vindt u een selectie van de belangrijkste financieringen. Voor een volledig overzicht kunt u terecht bij de website van RVO.

BMKB/Borginstelling MKB Kredieten

Met de BMKB-regeling staat de overheid borg af voor bedrijfsfinanciering. Banken en andere financiers geven immers eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat. Wanneer er bijvoorbeeld onvoldoende gebouwen of machines aanwezig zijn, zorgt de borginstelling voor meer zekerheid bij banken. Daarbij kunnen startende en technologische innoverende bedrijven rekenen op extra gunstige voorwaarden.

Garantie Ondernemersfinanciering

De garantie ondernemersfinanciering helpt (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. Deze regeling houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Garantie Ondernemersfinanciering uitbraak coronavirus

Garantstelling tijdens de coronacrisis voor (middel)grote ondernemingen die krediet nodig hebben. De GO-C geeft banken een 80% of 90% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen.

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

Overbruggingskrediet voor kleine bedrijven met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000), ter financiering van het geleden of te verwachten verlies als gevolg van het coronavirus.

Groeifaciliteit

De groeifaciliteit-regeling helpt bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit doet de overheid door garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen.

De financier krijgt met de groeifaciliteit-regeling 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij verstrekt. Wanneer het bedrijf verlies maakt, vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit zorgt ervoor dat het risico van de financier aanzienlijk wordt verlaagd.

Vroegefasefinanciering (VFF)

Krediet voor startende en innovatieve ondernemers om onderzoek te doen naar de commerciële mogelijkheden van een idee of concept.

Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is bedoeld voor de fase van ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of processen. Je bent druk bezig om iets werkend te krijgen, maar er is nog geen omzet. Het gaat om innovatieve ideeën op technisch of klinisch gebied (ook voor scaleups).

Contact / vragen

Heeft u vragen over kredietvormen? Neem dan contact op met Amida Elmoudni, Productmanager bij SRA:

Amida-Elmoudni

Amida Elmoudni
T 030 656 6060
E aelmoudni@sra.nl

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren