Thuis in uw branche

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten

Overzichtspagina TVL

  • Publicatiedatum: 7-9-2021

De TVL is een geheel andere regeling dan bijvoorbeeld de NOW. Er gelden andere criteria en protocollen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Werkprogramma's vaststelling TVL Q1

SRA-Vaktechniek heeft op basis van de TVL-regeling, accountantsprotocollen en de NBA-Standaarden 4400N en 4416N de werkprogramma’s voor de vaststelling van de TVL-Q1 opgesteld.

Accountantsprotocollen vaststelling

De NBA heeft voorbeeld opdrachtbevestigingen Standaard 4416N die u ook kunt hanteren voor de TVL regeling. Ook zijn beschikbaar de voorbeeld opdrachtbevestigingen 4400N inzake de TVL.

Groottecriteria TVL

Voor de TVL gelden andere criteria dan die we kennen in de verslaggevingsregels. Dit komt omdat voor de TVL de Europese regelgeving wordt gevolgd. Ook de volgorde van de criteria is anders dan die onder de verslaggevingsregels en de definitie van de criteria is anders. Op de sites van de NBA en de RVO staat guidance hoe de groottecriteria te bepalen:

Aanvraag TVL Q3 2021

Momenteel loopt de aanvraag van de TVL Q3 2021. U kunt TVL Q3 2021 aanvragen van 31 augustus 2021 08:00 uur tot en met 26 oktober om 17:00 uur. De TVL Q3 2021 is bijna gelijk aan de TVL Q2 2021. Op de site van de RVO staat meer informatie over de voorwaarden van TVL Q3 2021.

Het NBA heeft de volgende protocollen beschikbaar:

Voor mkb-ondernemingen:

Voor grote ondernemingen zijn de volgende accountantsprotocollen van belang:

Bekijk de overzichtspagina protocollen van de NBA. Gezien de beperkte werkzaamheden is voor deze accountantsprotocollen geen SRA-werkprogramma opgesteld.

Accountantsprotocollen aanvraag TVL Q1 en Q2 2021

De accountantsproducten bij de aanvraag TVL Q2 kunnen ook na de deadline van de aanvraag (20 augustus jl.) worden ingediend, zie het bericht van de RVO.

Voor mkb-ondernemingen:

Voor grote ondernemingen zijn de volgende accountantsprotocollen van belang:

Gezien de beperkte werkzaamheden is voor deze accountantsprotocollen geen SRA-werkprogramma opgesteld.

NBA FAQ T24 geeft een overzicht van de verschillende accountantsproducten die bij de TVL moeten worden afgegeven. Dit overzicht kunt u bereiken via de link: FAQ's TVL-regeling NBA en dan T24.

Verbonden ondernemingen

Het accountantsprotocol ziet vooral op de aanwezigheid van een onderbouwing van verschillende bijlagen bij de aanvraag die gaan over verbonden ondernemingen. Op de site van de RVO staat meer uitleg over dit begrip:

Hulpmiddelen en FAQ's bij de aanvraag van de TVL

Wet- en regelgeving

Raadpleeg bij uw werkzaamheden ook de regeling zelf. In paragraaf 2.4 is de regeling opgenomen voor de periode juli, augustus en september 2021 (Q3 2021):

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren