Thuis in uw branche

Overstapregeling naar de Praktijkopleiding Assurance

Volg je op dit moment de Praktijkopleiding RA? Dan heb je tot 1 september 2021 de tijd om je praktijkopleiding af te maken. Trainees die op dat moment hun Praktijkopleiding RA niet afgerond hebben, moeten overstappen naar de Praktijkopleiding Assurance om hun praktijkopleiding te kunnen afmaken.

Maar misschien wil je al eerder overstappen, bijvoorbeeld omdat je liever een praktijkopleiding wilt volgend die aan de meest recente eindtermen voldoet.

Dit betekent het volgende:
Vanaf 1 juli 2017 kun je overstappen naar een praktijkopleiding nieuwe stijl (Assurance). Stap je over tussen 1 juli en 1 september 2017, dan hoef je voor het theoretische deel van de opleiding geen aanvullend deficiëntieprogramma te volgen om te voldoen aan de theoretische eindtermen 2016. Stap je over na 1 september 2017, dan kunnen er wel aanvullende theoretische eisen worden gesteld.

Wat houdt de overstapregeling in?

Als je overstapt van de Praktijkopleiding RA naar de Praktijkopleiding Assurance, moet je aan het einde van je praktijkopleiding aan de nieuwe CEA-eindtermen voor de assurance-variant van de praktijkopleiding hebben voldaan. Daarbij moet je aan het nieuwe urencriterium voldoen: minimaal 1500 assurance-uren (waarvan minimaal 1125 uur aan jaarrekeningcontroles en minimaal 150 uur aan overige assurance-opdrachten).

Als je overstapt van de Praktijkopleiding RA naar de Praktijkopleiding Assurance, behoud je jouw portfolio. Dat betekent dat je gebruik blijft maken van de rapportagesystematiek van de Praktijkopleiding RA (met jaarplannen en semesterverslagen). Ook de toelatingsvoorwaarden voor toelating tot het 3e jaar van de praktijkopleiding blijven dan van toepassing. Je hoeft ook geen driejarig trainingsprogramma te volgen, maar voldoet aan de cursusverplichtingen uit de Praktijkopleiding RA (PKI en Zeg wat je Ziet). Ook zijn de intervisiegesprekken nog niet van toepassing. De ICAIS-opdracht moet je wel maken.

Hoe stap je over?

Als je wilt overstappen van de Praktijkopleiding RA naar de Praktijkopleiding Assurance, neem je hierover eerst contact op met je stagebureau. Als het stagebureau instemt met de overstap, stuur je een e-mail aan de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA.

Op het moment dat je een bevestiging hebt ontvangen van jouw overstap, start je met het schrijven van een persoonlijk ontwikkelingsplan (zie Informatiegids Praktijkopleiding Assurance). Hierin beschrijf je op onderbouwde wijze wat je reeds hebt gedaan tijdens je praktijkopleiding en welke CEA-eindtermen (eindtermen 2016) daarmee zijn gerealiseerd (IST-positie). Je geeft dit vervolgens ook aan in het eindtermenregistratieformulier dat aan jouw portfolio is toegevoegd. Het is niet toegestaan om werkzaamheden of uren toe te voegen aan jouw portfolio die niet eerder zijn beschreven in semesterverslagen en het ASR-formulier.

Formats

In je persoonlijk ontwikkelingsplan beschrijf je vervolgens hoe je het resterende deel van je praktijkopleiding gaat invullen. Uit het plan moet blijken dat je aan het einde van je praktijkopleiding voldoet aan de nieuwe CEA-eindtermen voor de assurance-variant van de praktijkopleiding en de bijbehorende kwantitatieve normen. Voor het schrijven van je persoonlijk ontwikkelingsplan maak je zoveel mogelijk gebruik van de formats uit de Informatiegids Praktijkopleiding Assurance en de ELO. Als een overstap (vrijwel) samenvalt met de start van een nieuw praktijkopleidingsjaar, mogen het persoonlijk ontwikkelingsplan en het jaarplan worden geïntegreerd voor het komende praktijkopleidingsjaar.

Vanaf het tweede praktijkopleidingsjaar (vanaf het derde semester) kun je werken aan de ICAIS-opdracht. Je moet de opdracht hebben afgerond voordat je je laatste semesterverslag ingeleverd hebt of het tegelijkertijd inleveren met het laatste semesterverslag. Bij voorkeur wordt de ICAIS-opdracht gemaakt in het tweede praktijkopleidingsjaar (semester 3 en / of 4).

Referaatgroep

In het laatste jaar van je praktijkopleiding neem je deel aan een referaatgroep. Met het houden van een referaat laat je zien dat je kunt omgaan met complexe dilemma’s. Als je aan alle verplichtingen hebt voldaan, kun je deelnemen aan het afsluitende praktijkexamen.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren