Thuis in uw branche

Verkortingsregeling

Heb je minimaal vier van de vijf jaar of minimaal acht van de tien jaar direct voor aanvang van de praktijkopleiding relevante werkervaring opgedaan binnen de accountancy? Dan kun je je in aanmerking komen voor een verkort opleidingsprogramma.

De verkortingsregeling behelst het volgende:

 1. Minimaal vier jaar relevante werkervaring in de vijf jaar direct voorafgaand aan de praktijkopleiding kan een verkorting van maximaal een jaar opleveren;
 2. Minimaal acht jaar ervaring in de tien jaar direct voorafgaand aan de praktijkopleiding kan een verkorting van maximaal twee jaar opleveren;
 3. Het laatste jaar van de praktijkopleiding volg je altijd.

De werkervaring die je inbrengt in verband met de verkorting van je praktijkopleiding moet opgedaan zijn in één of meer werkbetrekkingen van 32 uur of meer per week.

Eén jaar verkorting aanvragen

Als je het programma met één jaar wilt verkorten, doorloop je een aantal stappen. Voor je de verkorting kan aanvragen dien je de 0-meting te doen, wanneer jouw praktijkbegeleider de uitkomst van 0-meting positief heeft beoordeeld kan je de formulieren voor de verkorting uploaden in de ELO. Je geeft in een formulier aan hoeveel relevante werkervaring je hebt. Hieruit moet blijken dat je minimaal vier van de vijf jaar direct voorafgaand aan de Praktijkopleiding Assurance relevante werkervaring hebt opgedaan. Dit verzoek wordt ondersteund met referentieverklaringen van de eindverantwoordelijke accountants waaronder je minimaal vier van de vijf jaar direct vóór de start van de praktijkopleiding hebt gewerkt en een schriftelijke rapportage.

In de schriftelijke rapportage beschrijf je de werkzaamheden die je hebt verricht op basis waarvan je in aanmerking wenst te komen voor verkorting en/ of vrijstelling. Je dient in de schriftelijke rapportage de volgende aspecten op te nemen:

 • type klanten;
 • omvang klanten (klein / middelgroot / groot);
 • type werkzaamheden (werkdomeinen, fases binnen de werkdomeinen, de beroepsproducten, de CEA-eindtermen waaraan voldaan is). Ga bij de beschrijving van de werkzaamheden in op de ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden. Ga ook in op de uren die per werkgever aan de beschreven werkzaamheden zijn besteed;
 • het conceptueel kader van waaruit de opdrachten zijn uitgevoerd (de theorie, wet- en regelgeving, de drie streams, communicatietechnieken);
 • een onderbouwing van het niveau waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd (wel / niet op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar);
 • de functieniveaus waarop je de werkzaamheden hebt uitgevoerd;
 • betrekkingsomvang per werkgever;
 • de complexiteit van de opdrachten.

De beoordeling van het verkortingsverzoek vindt plaats door twee door het stagebureau aangewezen beoordelaars.

Als de verkorting van een jaar wordt toegekend, dan ziet het resterende praktijkopleidingsprogramma er als volgt uit:

 • Je begint de opleiding met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
 • Je maakt minimaal twee halfjaarrapportages;
 • Je maakt minimaal twee jaarrapportages;
 • Je maakt minimaal één jaarplan;
 • Je maakt de ICAIS-opdracht;
 • Je voert minimaal twee intervisiegesprekken;
 • Je neemt in het derde jaar van de praktijkopleiding deel aan een referaatgroep;
 • Het trainingsprogramma blijft verplicht (mag versneld worden gevolgd);
 • De voorgeschreven uren worden met 1/3 verminderd;
 • Je sluit de opleiding af met een slotexamen.

Twee jaar verkorting aanvragen

Als je het programma met twee jaar wilt verkorten, doorloop je een aantal stappen. Voor je de verkorting kan aanvragen dien je de 0-meting te doen, wanneer jouw praktijkbegeleider de uitkomst van 0-meting positief heeft beoordeeld kan je de formulieren voor de verkorting uploaden in de ELO. In een formulier geef je aan hoeveel relevante werkervaring je hebt. Dit verzoek wordt ondersteund met referentieverklaringen van de eindverantwoordelijke accountants waaronder je minimaal acht van de tien jaar direct vóór de start van de praktijkopleiding hebt gewerkt en een schriftelijke rapportage.

In de schriftelijke rapportage beschrijf je de werkzaamheden die je hebt verricht op basis waarvan je in aanmerking wenst te komen voor verkorting en/ of vrijstelling. Je dient in de schriftelijke rapportage de volgende aspecten op te nemen:

 • type klanten;
 • omvang klanten (klein / middelgroot / groot);
 • type werkzaamheden (werkdomeinen, fases binnen de werkdomeinen, de beroepsproducten, de CEA-eindtermen waaraan voldaan is). Ga bij de beschrijving van de werkzaamheden in op de ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden. Ga ook in op de uren die per werkgever aan de beschreven werkzaamheden zijn besteed;
 • het conceptueel kader van waaruit de opdrachten zijn uitgevoerd (de theorie, wet- en regelgeving, de drie streams, communicatietechnieken);
 • een onderbouwing van het niveau waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd (wel / niet op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar);
 • de functieniveaus waarop je de werkzaamheden hebt uitgevoerd;
 • betrekkingsomvang per werkgever;
 • de complexiteit van de opdrachten.

De beoordeling van het verkortingsverzoek vindt plaats door twee door het stagebureau aangewezen beoordelaars. Als de beoordelaars van mening zijn dat het niet haalbaar is om - gegeven de ervaring die je voorafgaand aan de praktijkopleiding hebt opgedaan - de praktijkopleiding in één jaar af te ronden, kunnen de beoordelaars alsnog besluiten om de verkorting te beperken tot één jaar.

Als de verkorting van twee jaar wordt toegekend, dan ziet het resterende praktijkopleidingsprogramma er als volgt uit:

 • Je begint de opleiding met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
 • Je maakt minimaal één halfjaarrapportage;
 • Je maakt minimaal één jaarrapportage;
 • Je maakt de ICAIS-opdracht;
 • Je neemt in het derde jaar van de praktijkopleiding deel aan een referaatgroep;
 • Het trainingsprogramma blijft verplicht (mag versneld worden gevolgd);
 • De voorgeschreven uren worden met 1/3 verminderd;
 • Je sluit de opleiding af met een slotexamen.

Er worden geen inhoudelijke vrijstellingen verleend.

Kosten

De kosten voor het verkortingsverzoek bedragen € 200,-. Aan het bijstellen van het verkortingsverzoek zijn geen extra kosten verbonden. Als je opnieuw een verkortingsverzoek wil indienen nadat je eerste verzoek is afgekeurd, wordt hiervoor opnieuw € 200,- in rekening gebracht.

Downloads

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren